Blogia
GES CFA Lluís Castells. Comunicació Mr Rius

Contracte

¿ Hola què és la companyia de gas ?

- Merda , ... ja m´ha posat una altra vegada la musiqueta aquesta dels collons!!!!!

em donen unes ganes de enviar- los a la merda !!! però bé paciència .

DESPRÉS DE 2 MINUTS SURT UNA TELEOPERADORA

-ZZZZZZZ

Ostres per fi , escoltim ja era hora que tinc la mà com una pedra de aguantar el telèfon

a veure escoltim bé!!! Què diu que esperi més ???

I UNS ALTRES 2 MINUTS .... I SEGUEIX AMB LA MUSIQUETA

Ei ! Ei !! que tinc un problema a veure si me´l pot solucionar que ja fa més de 10 minuts que estic esperant

¿ QUÈ DIU QUE AIXÒ NO ÉS PROBLEMA DE VOSTÉ I QUE EM PASSARÀ A AVARIES ???

I QUE AIXÒ ES ATENCIÓ AL CLIENT ??? ...... I DE PAS SE'N VA A LA MERDA !!!!!

i de sobte una altra vegada la musiqueta que de tant en tant posava els mans lliures i vinga a ballar.....

i de sobte vaig escoltar una veu.

Escolti , escolti que ja estic fins al collons de esperar si em pot ajudar .

Doncs bé així en va tenir fins 1 hora esperant però el que em va tocar més el collons va ser que no em va

ajudar  amb el meu problema i ara estem a casa de la meva sogra perquè la meva casa va explotar, la mala sort

va ser que ella no hi estava dins .

0 comentarios