Blogia
GES CFA Lluís Castells. Comunicació Mr Rius

Faula: la guineu i el raïm

Això va ser una vegada una guineu que tenia molta fam i de sobte es va trobar una parra i va a començar a donar salts per agafar el raïm després de molts intents quan va veure que no podia agafar-les va dir, Va no les vull estan verdes. El que va fer que se n'anès sense menjar

 

Natalio

Aquest era el teu text

Era se una vegada una guineu que tenia molta fan i de sobta es va trobar en una parra i va a comença a dóna sats per agafar el raim despres de mots intent quan va veure que no podia agafarles va dir va no les vui estan verdes.

elque vafe qué s'anes sensa mentja

Natalio

 

1 comentario

Rius -

Caldria fer un major ús dels punts per separar les frases o variar de conectors.